Clubs

Back
Lions Club Of Bangalore City Anand

Region - II
Region Chairperson
Lion S. Prabhakar

Zone - I
Zone Chairperson
Lion M.R.Babu
Chartered on
17-03-1960
Club No.
026593
Std Code
080
Strength
9
Region
II
Region Chairperson
Lion S.Prabhakar
Zone
I
Zone Chairperson
Lion M.R.Babu
Meets at
Grand Inn Hotels, Gandhinagar, Bangalore
Meets on
2nd & 4th Thrusday
Sponsored by
LCB Host


President Secretary Treasurer 1st VP
Lion Ranmal Jain
GF-4, # 18/3,
Sai Sindhu Aparts,
Thyagaraj Nagar
Bangalore-560028
Ph No :26768286
Mob :7204649423
Email : jranmal@yahoo.com
Lion Dilip N. Kothari
Pukhraj, 510,
10B Main, 1st Block,
Jayanagar,Near Ashok Pillar
Bangalore - 560 011
Ph No :4153723
Mob :9880764473
Email :venpack_72@hotmail.com
Lion Uttam Chand
SS Javali & Associates,
#19 , Kaveriappa Layout,
Miller Tank Bunk Road,
Bangalore, Karnataka-560052
Ph No :41205857
Mob :9900122778
Email :uttamchopra78@gmail.com
Ln Rajendra Kumar Jain
# 176/1, Police Road,
Ranasingpet
Bangalore - 560 053
Ph.No :22211256
Mob :9844034928
Email :rajusubh@yahoo.com
Anil Kumar Jain
25A, Park Road, Tasker Town,
Shivajinagar
Bangalore - 560 051
Mob :9844330307
Emial : anilraisoni74@gmail.com
Narayana Gupta R, pmjf
#20, 1st Cross Road,
Nehru Nagar, Seshadripuram
Bangalore - 560 020
Mob :41125386
Email : narayangupta66@gmail.com
OM Prakash Jain
Kaveri Sarees Pvt Ltd
2nd Floor, Kaveri Plaza,
Bettappa Nagarathpet Cross,
Bangalore -560 002
Mob :9845350863
Email : omlunawat@gmail.com
Suresh Kumar Dhoka
# 26/1, Old No.786,
Govipuram Extension,
Ramanjinayya Road,
Hanumanthanagar,
Bangalore - 560 019
Mob :9341066908
Sunil Kumar Khimsura
BG-06, GF Brigade Majestic,
26/5, 1st Main Road, Gandhinagar,
Bangalore-560009
Ph No :8041234343
Mob :9845022214
Email : sunilkhimsura@yahoo.co.in
Sunil Kumar Khimsura
BG-06, GF Brigade Majestic,
26/5, 1st Main Road, Gandhinagar,
Bangalore-560009
Ph No :8041234343
Mob :9845022214
Email : sunilkhimsura@yahoo.co.in