PR Team


Back

Lion Deepak Suman, mjf
HC: B. Jayamahal
#7, Asare, 19th Cross, Bhuvaneshwarinagar,
Hebbal Kempapura, Bangalore - 560 024.
Mob : 98453 15670

Lion Dr. Geetha K.N, mjf
HC: B. Geethanjali
#G-4, Vasudha Heights, Kodigehalli,
Sahakaranagar Post, Bangalore - 560092
Mob : 97419 62777
Email : liongeetha@gmail.com

G.S. Manjunath
HC: Hoskote
Journalist, # 58, 4th Main,
S.S.A. Road, Hebbal, Bangalore - 560 024.
Mob : 98455 50612
Email : manjunathagsiyer@gmail.com

Lion H.K. Nataraj (Hulikal)
HC: Doddaballapur
"Shadakshri Kurupa" Near New Bus Stand,
Doddaballapur - 561 203
Mob : 9448533578 / 9481776616
Email : hulikalnataraj2012@gmail.com

Back